• Visie

 • Groote Lindt is een toonaangevende voetbalclub in de regio die zich onderscheidt op zowel sportief als op met plezier een sport uitoefenen.

  De doorstroming van jeugdspelers van binnen de club naar de senioren teams is belangrijk. Voldoende aanwas voor de lagere pupillen teams is daarom een vereiste zodat voldoende doorstroom gegarandeerd is. Het uitgangspunt is het steeds opnieuw realiseren van een kwalitatieve en kwantitatieve doorstroming van jeugdspelers naar de senioren teams.

  De prestaties op elk niveau kunnen geleverd worden dankzij een accommodatie met voldoende trainings- en kleedfaciliteiten. De accommodatie is ook sfeervol en gezellig. De leden van Groote Lindt en bezoekers van onze club komen hier graag om te voetballen, voetbal te kijken en elkaar te ontmoeten.

  We willen jongeren (jongens en meisjes) van alle leeftijden aan ons binden en stellen onze accommodatie hiervoor beschikbaar. Er heerst een veilig klimaat binnen de club.

  Samenwerkingsverbanden met de overheid, scholengemeenschappen, bedrijfsleven etc. bieden voor de toekomst kansen. We hebben bestuurders, vrijwilligers, medewerkers en leden die hun verantwoordelijkheid nemen, die handelen in het belang van Groote Lindt en zodoende ook in de ontwikkeling van onze jeugdleden.

   

 • Missie

 • We kunnen iedere speler beter leren voetballen, ieder op zijn niveau. De club biedt alle jeugdspelers op technisch en sportief niveau uitdagingen aan.

  Met bekwame én het liefst gediplomeerde trainers en begeleiders brengen we structuur aan, zodat de voetbalopleiding bij de Groote Lindt een opbouw krijgt die te vergelijken is met het doorlopen van je schoolopleiding.

  Eerst de basis leren (techniek) om daarna te kunnen verdiepen in (team)tactieken. Steeds stapjes maken! Groote Lindt heeft de kwaliteit en kwantiteit om structureel op een hoger platform te spelen met voornamelijk eigen opgeleide (jeugd)spelers. We creëren gelijke kansen voor ieder (jeugd)lid.

 • Doelen

 • De wedstrijd is het ultieme middel om spelers te leren voetballen. Hierin wordt duidelijk wat een speler kan, nog niet kan of dat hij / zij helemaal niet geschikt is voor een bepaalde taak. Verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor een bepaalde taak, gegeven een positie in een team, is een te ontwikkelen aspect waar de trainer / coach zijn handen vol aan heeft.

  Steeds weer zal hij aangeven, herhalen en corrigeren hoe een speler beter, en efficiënter kan handelen gegeven zijn / haar taak. Uiteraard moet een trainer / coach een beeld hebben wat een speler moet brengen gegeven zijn positie. Onder teamtaken en uitgangspunten is per positie in een viertal, een zestal, een achttal en een elftal uitgewerkt hoe de verschillende taken eruit zien.

  Vereniging breed is het uitgangspunt het spelen van sportief, aantrekkelijk, initiatiefrijk voetbal, met het plezier en veel spelen van wedstrijden als doel.

  De opbouw hierin is als volgt:

  • JO7 : leren beheersen van de bal;
  • JO8 / JO9 : doelgericht leren handelen met de bal;
  • JO10 / JO11 : leren samen doelg ericht te spelen;
  • JO12 / JO13 : leren spelen vanuit een basistaak;
  • JO15 : afstemmen van basistaken binnen het team;
  • JO17 : spelen als een team;
  • JO19 : het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende speelwijzen (wedstrijd lezen), presteren als team in de competitie.