• Op een enkele wanklank na ondersteunt iedereen de beleidsnotitie "Groote Lindt op weg naar rookvrij". Alleen over het pad er naar toe bestaat een (klein) verschil van inzicht. Vanaf maandag 13 augustus gelden de volgende afspraken ten aanzien van roken op ons complex. De beleidsnotitie is op 30 mei 2018 op de website gepubliceerd, via interne en externe kanalen gecommuniceerd en op dinsdag 26 juni 2018 heeft er een inspraakavond plaatsgevonden.

  Wij rekenen er niet alleen op, dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt maar dat er ook sprake zal zijn van sociale controle op het moment dat u ziet dat iemand zich niet aan één of meer van de onderstaande afspraken houdt. Op het complex zal er vanaf maandag 13 augustus 2018 door middel van borden worden gewezen op de gemaakte afspraken.

  Vanaf maandag 13 augustus 2018 wordt er:

  • op trainingsavonden op het gehele complex niet gerookt tot 20u00;
  • op zaterdag op het gehele complex niet gerookt tot 12u00;
  • niet gerookt langs of nabij de velden.

  Vooralsnog is er geen specifieke rookplek worden aangewezen. In de loop van 2019 zullen de bovenstaande afspraken worden geëvalueerd en indien van toepassing worden aangescherpt. Wij gaan er vanuit, dat iedereen op de hoogte is van het feit dat roken in de kantine of een andere binnenruimte onder geen enkele voorwaarde is toegestaan.

  Waar doen we het eigenlijk voor? De onderstaande tekst is ontleend aan openbaar beschikbare informatie van de Hartstichting.

  Geef kinderen het goede voorbeeld

  Zien roken, doet roken. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie.

  Samen op weg naar een Rookvrije Generatie!