• Vv Groote Lindt is een prachtige voetbalclub! Om wekelijks alle leden voetbalplezier te kunnen bieden, zijn veel vrijwilligers nodig. Met ruim 120 vrijwilligers hebben we er al best veel, maar er blijven nog wat uitdagingen liggen. Dus zoeken we nog meer ‘handjes’! 

  Wij zijn op zoek naar mensen die hun kennis en vaardigheden willen inzetten en daarmee een bijdrage willen leveren aan de ambities van onze club.

  Dit is de mogelijkheid om jouw sociale, maatschappelijke en zakelijke netwerk te verbreden. Groote Lindt bestaat uit een groep leden met heel verschillende achtergronden, kortom een intessante mix voor iedereen.

  Daarnaast is vrijwilligerswerk bij onze club een leuke en leerzame aanvulling op je normale activiteiten. Geen of weinig ervaring is geen enkel probleem, we leren het je graag!

  Wil jij wekelijks, maandelijks, jaarlijks of eenmalig tijd vrijmaken om je voor Groote Lindt in te zetten, nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe ervaringen op te doen? Dan gaan we graag met je in gesprek!

  Neem contact op met:

  • Robert Kreukniet (06-30388646),
  • Erik Franzen (06-20432055),
  • Rob vd Pol (06-51111951) of
  • Marlies Kok (06-40756748).

  Onze uitdagingen:

  Penningmeester
  Als penningmeester geef je samen met het bestuur leiding aan de vereniging en ben je eindverantwoordelijke voor het beheren van de financiën van Groote Lindt. Alle taken die daarbij komen kijken kunnen verdeeld worden over het administratieteam, waar je zelf deel van uitmaakt en dat onder jouw aansturing werkt. De tijdsbesteding is in de aanloopperiode iets intensiever, maar bedragt gemiddeld 4-6 uur per maand.

  Administratief medewerker(s)
  Een groot deel van onze inkomsten komt binnen via de contributie betaald door leden. Voor het innen van de contributie moeten er facturen en incassobestanden gemaakt worden. Afhankelijk van het soort lidmaatschap betaald een lid per maand, kwartaal of jaar. Daarnaast dienen alle betalingen wekelijks geboekt te worden.
  Je onderhoud nauw contact met de ledenadministratie in verband met mutaties of achterstanden in betalingen. Deze functie kan verdeeld worden over meerdere personen. De tijdsbesteding bedraagt gemidddeld 2-4 uur per maand.

  Vrijwilligerscoördinator
  Onze hele club draait op vrijwilligers. Als vrijwilligerscoördinator wordt jij de spin in het web. Je staat voor de werkwijze binnen onze club, staat nieuwe vrijwilligers te woord, maakt ze wegwijs binnen de club. Je bent goed in verbinden en het onderhouden van sociale contacten. Jij weet wat er speelt onder de vrijwilligers en hoe je namens de club onze blijk van waardering kunt overbrengen. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 4-8 uur per maand.

  Barpersoneel
  Donderdagavond is de drukste trainingsavond van de week. Zowel de jeugd, de selectie als lagere senioren maken die avond gebruik van ons complex. Na de training nog even blijven hangen in de kantine kan alleen als we bemensing achter de bar hebben. Ook op de zaterdagmiddag kunnen we nog versterking achter de bar gebruiken.
  Dus ben je regelmatig of af en toe op donderdagavond en/of zaterdagmiddag inzetbaar? Laat het ons weten, we plannen je graag in!

  Gastvrijpersoon
  Op zaterdag wordt onze club door tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers van buitenaf bezocht. Op zaterdagochtend ben je aanwezig om bezoekers de weg op ons complex te wijzen. Scheidsrechters en trainers worden ontvangen met koffie, in de rust komen de teammanager limonade bij je ophalen. Deze taak zal volgens een van tevoren afgesproken rooster plaatsvinden, waarbij je inspraak hebt in het moment dat je ingezet wordt. Wel vragen we je om minimaal 2 uur achter elkaar inzetbaar te zijn.

  Papier lopers
  Dit is je kans om eenvoudig iets voor Groote Lindt te doen!
  Het ophalen van oud papier levert de vereniging namelijk nog steeds veel op.
  Samen met andere Lindtenaren ga je 2 uurtjes op pad om het oude papier op te halen. 2 avonden per maand gaat er een ploeg van 4 lopers op pad. Hoe meer lopers, hoe minder je aan de beurt komt.

  Vriendenloterij kartrekker
  De vriendenloterij is een van onze sponsoren. Wij zijn op zoek naar een kartrekker die 1 keer per jaar een actie wil uitzetten om leden voor de vriendenloterij te werven.

  Handige klusser
  Ons clubgebouw is er klaar voor om onder handen genomen te worden!
  Maar wie gaat het doen? We zijn op zoek naar mensen die zowel grote klussen (zoals bijv. het buitenschilderwerk) willen oppakken, als naar mensen die paraat willen staan voor de kleine onverwachte klusjes.

  Staat er iets bij voor jou? We horen het graag! Want Groote Lindt is meer dan alleen voetbal.