• Wil je graag lekker voetballen?! Wordt dan lid bij VV Groote Lindt

 • Aanmelden
  Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Het lidmaatschap is pas definitief na de ondertekening van het formulier een een correcte verwerking in Sportlink. Voor informatie over het contributiebedrag verwijzen wij u naar contributie. Heb je op dit moment een vraag ivm jouw aanmelding maar je kunt het antwoord bijvoorbeeld niet op de website vinden? Stuur dan een e-mail naar contributie@grootelindt.nl.

  Voordat u het formulier invult, dient het aan de volgende punten te voldoen:

  • Voor personen jonger dan 18 jaar moet de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) het inschrijfformulier digitaal ondertekenen.
  • Personen van 16 jaar en ouder dienen een kopie van een legitimatiebewijs bij te voegen.
  • Maakt u gebruik van automatische incasso dient u een leesbare kopie van een bank- of giropas bij te voegen.

  Wijzigingen betreft lidmaatschap
  Wanneer uw adres, telefoonnummer of mailadres wijzigt, dan graag de nieuwe gegevens doorgeven via de "Mijn Omgeving" of in geval van "digitale nood" volstaat een e-mail naar contributie@grootelindt.nl.

  Afmelden
  Wanneer u of uw kind zich wilt afmelden als lid van vv Groote Lindt, dan dient u hiervoor een formulier in te vullen. Houdt u er rekening mee, dat alleen een volledig ingevuld formulier in behandeling wordt genomen. Geef een afmelding nooit mondeling door aan een leider of een trainer. U kunt het afmeldingsformulier via de site downloaden en mailen naar contributie@grootelindt.nl. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. Binnenkort kunt u een afmelding ook online doorgeven.

  Als wij geen digitale opzegging van u hebben ontvangen, kunnen wij uw afmelding niet in behandeling nemen en wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. U bent over dat jaar (ongewild) contributie verschuldigd, omdat Groote Lindt dan voor u contributie moet betalen aan de K.N.V.B. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt opgezegd, blijft de contributie voor dat verenigingsjaar verschuldigd.

  Kleding
  De afmelding wordt pas doorgevoerd als de in uw bezit zijnde kleding is ingeleverd. Voor de inlevering van de kleding kan een afspraak worden gemaakt met kleding@grootelindt.nl. Meer info over het inleveren van kleding vindt u hier.