• vv Groote Lindt beschikt over een prachtig complex. Om dit complex op orde te houden en aan de volgende generatie door te geven is er een accommodatie team opgericht. Dit team, dat bestaat uit meer dan 20(!) vrijwilligers pleegt zowel structureel als ad hoc onderhoud. Hierbij kunt u denken aan maandelijke kluszondagen en speciale dagen waarop één thema centraal staat.

    De agenda van het accommodatie team wordt onder andere gevoed door eigen initiatief, de VUT ploeg en wensen van de vereniging. Het accommodatie team is bijvoorbeeld ook het eerste aanspreekpunt wanneer u bijvoorbeeld de beschikking heeft over materialen die mogelijk van nut kunnen zijn voor de vereniging. Houdt u er bij rekening mee, dat wij zeer dankbaar zijn voor het beschikbaar stellen maar dat het antwoord op uw vraag ook NEE kan zijn.

    Heeft u een vraag voor het accommodatieteam? Stuur dan een e-mail naar accommodatie@grootelindt.nl