• Van harte welkom bij VV Groote Lindt! Via het onderstaande formulier kunt u zich of uw zoon/dochter aanmelden als NIEUW lid van onze vereniging. Heeft u na drie werkdagen nog geen reactie ontvangen, dan is er mogelijk iets verkeerd gegaan tijdens de digitale verwerking van uw gegevens. Wij verzoeken u om een e-mail te sturen naar contributie@grootelindt.nl zodat er direct actie kan worden ondernomen.

  Wij verzoeken u tevens om na het invullen van het aanmeldformulier direct een machtiging voor automatische incasso in te vullen. Hiermee bespaart u zich niet alleen geld, maar u maakt de inning van de contributie en het administratieve leven van onze vrijwilligers hierdoor een stuk eenvoudiger.

  Alvast hartelijk dank hiervoor. Het machtigingsformulier kunt u hier vinden.

  Overschrijving
  Wanneer u OVERSCHRIJFT van een andere vereniging naar Groote Lindt, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze ledenadministratie. Vul hiervoor dit vraagformullier in. Na ontvangst van het formulier neemt onze ledenadministratie contact met u op om telefonisch de overschrijving in werking te zetten.

 • Voordat u het onderstaande formulier invult verzoeken wij u om kennis te nemen van ons privacy beleid. Wanneer u het onderstaande formulier heeft ingevuld en naar ons heeft verzonden, dan gaan wij er van uit dat u op de hoogte bent van de wijze hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen over of gaat u niet akoord met het privacy beleid? Vul dan het formulier niet in, maar neem contact met ons op via privacy@grootelindt.nl.

  U verklaart hiermee kennis te hebben genomen van het begeleidend schrijven en akkoord te gaan met de statuten en reglementen van onze vereniging, zoals deze zijn gedeponeerd op 17 oktober 1979 bij notaris H.B. Bak te Zwijndrecht. De praktijk van notaris H.B. Bak is overgenomen door notaris Christian de Kok van eKo notaris.

 • Aanmelden

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Groote Lindt is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen.
  Binnen Groote Lindt kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend.
  Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nummer nodig.

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Groote Lindt wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Groote Lindt en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Groote Lindt en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

  Aanmelden