• Wie helpt het 3e uit de brand?

  • De TC is al vele maanden bezig om een trainer / leider voor Groote Lindt 3 te vinden, maar ondanks de vele gesprekken – met kandidaten van buiten en binnen de Lindt – nog altijd zonder resultaat.

    Groote Lindt 3 is een selectie elftal met een belangrijke rol. Zoals GL 2 de spelers van de A-selectie opvangt als ze niet bij de wedstrijdselectie van het eerste zitten, zal GL 3 de spelers uit de B-selectie ‘opvangen’ als die niet in de wedstrijdselectie van het tweede zitten. Maar bovenal is Groote Lindt 3 een hardstikke leuk team met goede spelers, waarvan bij meerdere spelers het plafond echt nog niet bereikt is. Ons derde speelt in de reserve 2e klasse en heeft in principe de potentie om bovenin mee te draaien.

    Maar….. dan moeten we wel een trainer / coach / leider voor dit team hebben. Nu het er naar uitziet dat we een trainer / coach niet buiten de Lindt gaan vinden en zal de oplossing dus vanuit de vereniging moeten komen. Er hebben al wat gesprekjes plaats gevonden, maar die hebben nog niet tot een oplossing geleid. Wellicht dat er een aantal mensen bereid zijn om samen ons 3e elftal training en begeleiding te geven? De TC en vooral de jongens van GL 3 zouden dit zeer op prijs stellen!

    Kan en wil je helpen aan een oplossing neem dan contact op met Erik Bezemer of Peter Miedema. Wij en de spelers zullen zelf ook zeker actief aan een oplossing blijven werken.