• Binnen Groote Lindt zijn er door consistent beleid de afgelopen 6 jaar grote stappen gemaakt. Nu willen we de volgende stap zetten en zijn we op zoek naar een TJC (Technisch Jeugd Coordinator) voor onze bovenbouw. De ambitie is om op een gestage wijze verder te groeien door hetzelfde consistente beleid van de afgelopen jaren te blijven voeren. Het nieuwe beleidsplan is hierin vanzelfsprekend de leidraad. 

  FUNCTIEPROFIEL TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR (TJC) BOVENBOUW GROOTE LINDT 

  Functie-eisen:

  • Relevante ervaring met jeugdtrainerschap en aansturing trainers.

  • Goede sociale competenties zowel naar trainers, spelers, ouders/verzorgers en andere stakeholders.

  • Alle jeugdtrainers en coördinatoren van Groote Lindt dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen

  • gediplomeerd trainer Uefa-C Youth of de bereidheid om dit te volgen en/of gediplomeerd Hoofd jeugdopleiding C is een pré . 

   

  Kern-vaardigheden:

  • De TJC heeft de vaardigheden om zijn trainersteam (meerdere leeftijdscategorieën) aan te sturen en waar nodig en mogelijk bij te staan.

  • De TJC opereert als een professioneel behartiger van Groote Lindt en dient zich positief op te stellen richting media, sponsoren en de achterban;

  • De TJC heeft een actieve houding en een stimulerende rol richting alle jeugdtrainers en spelers;

  • De TJC dient een goede samenwerking te bewerkstelligen met de Jeugdcommissie en de overige functionarissen binnen Groote Lindt.

  • De TJC dient kennis te hebben van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de categorieën die onder zijn portefeuille vallen.

  • De TJC dient waar nodig trainingen waar te kunnen nemen.

   

  Verplichtingen:

  • Het in gang zetten en het bewaken van het voetballeerproces conform het technisch beleidsplan Groote Lindt;

  • Jeugdtrainers coachen op het gebied van inhoud, pedagogiek en didactiek.

  • Bezoekt trainingen van de bovenbouw.

  • Organiseert minimaal 4x per jaar een trainersoverleg bovenbouw.

  • Organiseert indien nodig ouderbijeenkomsten.

  • Actieve rol bij interne scouting van spelers

  • Nauw contact met het kader senioren.

  • Aanwezigheid tijdens teambuilding events;

  • Aanwezigheid tijdens relevante (technische) meetings bij Groote Lindt.