• Van de bestuurstafel

 • Het is alweer een geruime tijd stil geweest maar er is niet stil gezeten achter de schermen. Afgelopen jaren heeft de vereniging een behoorlijke groei doorgemaakt en om de volgende stappen te zetten was het nodig om een aantal zaken organisatorisch anders in te vullen. Deels door de groeiambitie en deels doordat vacatures vrijvallen.

  Afgelopen jaren (en ook in de toekomst) is er stevig ingezet op het jeugdbeleid. En met succes! Het vijfjarenplan heeft geresulteerd in duidelijkheid, herkenbaarheid, weinig verloop en uiteindelijk komt komend seizoen de eerste grote lichting jeugdspelers over.

  Om deze doorstroming te blijven waarborgen en om de groei verder te stimuleren is er nagedacht over hoe een en ander te organiseren. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving van een aantal mensen en een toevoeging van een aantal mensen. Ook zijn we van mening dat er een ‘overlap’ dient te zijn tussen de verschillende lichtingen.

  Hoe willen we een en ander gaan vormgeven?
  Vanuit de jeugdcommissie zal Dave Klootwijk de TC rol senioren op zich nemen. Hij is hier niet onbekend mee en heeft dit in het verleden ook een aantal jaar gedaan. Dave zal hierin op organisatorisch vlak door Erik Bezemer worden ondersteund. Daarnaast zal er regelmatig overleg zijn met Arjan Otto inzake de doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren.  

   Arjan Otto zal een rol op zich nemen als hoofd jeugdopleiding om zodoende onder andere de spelprincipes te bewaken, coördinatoren / trainers te steunen en sturen waar nodig en de doorstroming naar de seniorenselectie te begeleiden. Met deze wijziging komt er wel een vacature vrij als coördinator bovenbouw. Hier dient nog een invulling aan te worden gegeven. 

  Grote aanwas
  Danny Bos heeft Erwin van der Linden opgevolgd als coördinator onderbouw. Danny heeft zich inmiddels al diverse keren laten zien bij de diverse onderbouwteams en is er ter ondersteuning van de trainers en bewaakt onder andere de spelprincipes en de uitvoering van het nieuwe beleidsplan.

  Bij de jongste jeugd (t/m O9) is er een enorme aanwas geweest. Dit kan niet los gezien worden van de gelanceerde Champions Leaugue op de zaterdagochtend. Zodra de Coronaregels het toelaten is het de moeite waard om dit plezier een keer te komen aanschouwen! Vanuit de begeleiders van deze jongste groep hebben we gelukkig een aantal mensen bereid gevonden om toe te treden tot de jeugdcommissie zodat de ontstane vacatures door het eerdere vertrek van Martijn Stoop, Erwin van der Linden en nu dus ook Dave (die overigens wel regelmatig aan (een deel van) het overleg zal deelnemen) weer op een sterke wijze zijn ingevuld. Hier wordt op een constructieve wijze en volgens het beleidsplan samengewerkt.

  De jeugdcommissie bestaat momenteel uit Arno Cok, Arjan Otto, Danny Bos, Bob Lansbergen, Ruud Pols, Arjan van der Graaf en Hans Kok. Een brede commissie zorgt voor een groot draagvlak en houdt de commissie ook flexibel.  

  De aandachtige lezer zal hierin zeker zien dat de diverse functies zorgen voor een “overlap” waarbij we verwachten dat we een nog beter beeld hebben van de kwaliteiten van de diverse spelers, het kader en wie waar het beste tot zijn recht gaat komen. Met deze organisatorische ontwikkeling verwachten we daarnaast dat we tot een goede uitvoering kunnen komen van het nieuwe beleidsplan en kunnen we onze groei continueren.