• Spelregel van de maand mei: Commentaar op de leiding

  • Het zal je niks verbazen maar commentaar leveren op de (assistent)scheidsrechter mag niet. Toch zijn er nog wel eens wat onduidelijkheden bij voetballers over deze regel. De regel zelf staat beschreven in Regel 12: overtredingen en onbehoorlijk gedrag. En de exacte tekst is als volgt: "Het in woord of gebaar kenbaar maken het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter."

    Een speler die zich hieraan schuldig maakt door te protesteren (verbaal of non-verbaal) tegen de beslissing van een scheidsrechter moet een waarschuwing ontvangen. De aanvoerder van een team heeft met betrekking tot de regels geen bijzondere status of rechten, maar hij is wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team."

    Met name de laatste zin is verrassend voor menig voetballer maar het feit dat een speler een band om heeft wilt niet zeggen dat hij commentaar mag leveren op een beslissing van de scheidsrechter. Wel mag hij vragen om verdere uitleg waarom hij die beslissing neemt.

    In de tekst wordt gesproken over een waarschuwing, je zal vast denken kom er wel makkelijk vanaf zo. Niets is minder waard een waarschuwing is spelregeltaal voor een Gele kaart.

    Onderstaand filmpje is een mooi voorbeeld van toepassen van bovenstaande regel, Nordin Boukari heeft commentaar op Pieter Vink , Let ook op de reactie van de medespelers van Boukari.