• De Verlenging symboliseert het "einde" van het seizoen 2018/2019. Wij hopen dat alle aanwezigen gisteren een leuke middag en avond hebben gehad.

  Achter de schermen zijn diverse leden al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2019/2020. Een speciaal seizoen, want de viering van het 90 jarig jubileum zal als een rode draad door het seizoen lopen. Zoals Marlies Kok gisteren al aanhaalde: noteer 14 september 2019 alvast in uw agenda.

  De Verlenging is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Nu snappen we dat niet iedereen achter de bar wil staan, lijnen wil krijten of De Verlenging wil organiseren maar vele handen maken licht werk. En het is echt zo.

  Of denkt u misschien dat al het meubilair gisteravond vanzelf weer in de kantine is gekomen? Of dat de bbq zichzelf reinigt? Of dat de medailles automatisch worden opgestuurd? Een vereniging kenmerkt zich onder andere dat je je samen inzet om een doel te halen.

  Samen een wedstrijd winnen. Samen een toernooi organiseren. Samen zorgen dat kinderen een leuke avond hebben. En samen zorgen dat we de vereniging kunnen doorgeven aan onze kinderen.

  Wij zijn in de gelukkige omstandigheid, dat VV Groote Lindt beschikt over meer dan 200(!) vrijwilligers. Samen met deze enthousiastelingen geven we de vereniging door. Echter, tijden veranderen. Gedrag en houding ten opzichte van een "vereniging" is al jaren geleden veranderd waardoor in de praktijk blijkt dat 200 vrijwilligers op een bestand van 600 leden niet genoeg is.

  Het zou fijn zijn als u tot de start van het nieuwe seizoen eens kan bedenken wat u zou kunnen betekenen voor VV Groote Lindt. Ligt er een relatie tussen uw werk en een activiteit op VV Groote Lindt? Mist u iets op de club en wilt u zich daarvoor inzetten. Wij komen graag met u in gesprek.

  Samen doorgeven. Namens het hoofdbestuur van VV Groote Lindt wens ik u alvast een hele fijne vakantie.

  Met sportieve groet,
  Marcel Mourik
  Voorzitter VV Groote Lindt