• Opgelet : Betaling Contributie / Boetes

  • Lid zijn van een vereniging brengt ook verplichtingen met zich mee. Een van die verplichtingen is het betalen van contributie c.q. het betalen van eventuele boetes. De laatste jaren kost inning van deze bedragen steeds meer inspanning waardoor wij als bestuur besloten hebben om leden met betalingsachterstanden uit te gaan sluiten van deelname aan wedstrijden.

    Leden met een betalingsachterstand uit het seizoen 2016-2017 zijn per direct uitgesloten van het spelen van wedstrijden. De contributie voor het seizoen 2017-2018 is gefactureerd volgens de gemaakte afspraken (kwartaal, half jaar, jaar ). Deze bedragen dienen voor 1 oktober op de rekening van v.v. Groote Lindt te staan. Na 1 oktober zullen ook leden die de contributie van het lopende seizoen niet betaald hebben, worden uitgesloten voor het spelen van wedstrijden.

    Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat het niet mogelijk is de contributie te voldoen. In dat geval kunt u contact opnemen met contributie@grootelindt.nl. Samen kan er dan worden gekeken naar een passende oplossing.