• Nieuw Bestuur VV Groote Lindt

  • Tijdens de Algemene Leden Vergadering van maandag 19 november jl. zijn Jan Jonas en Alex de Winter afgetreden als gevolg van het verstrijken van hun termijn. Beide heren wilden zich niet opnieuw herkiesbaar stellen en werden door de vereniging in de bloemetjes gezet als blijk van dank voor de bewezen diensten.

    Marcel Mourik (voorzitter), Johan Boer (penningmeester), Hans Miedema (secretaris) en Arno Cok (jeugd) zijn door de vereniging herkozen. Echter, het nieuwe bestuur heeft aangegeven de verplichting voor nog slechts één jaar aan te willen gaan.

    "Na 5 tot 8 jaar trouwe dienst wordt het tijd het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur die met een frisse wind de club door de volgende fase van groei kan besturen" aldus voorzitter Mourik. "Dit betekent dat de vereniging een jaar de tijd heeft om hier invulling aan te geven."

    Mocht u hierover eens van gedachten willen wisselen, dan staat het bestuur altijd open voor een constructief gesprek. Heeft u één van de heren gemist tijdens uw bezoek aan ons complex of wilt u op een ander tijdstip een afspraak maken? Wij verzoeken u in dat geval om een e-mail te sturen naar info@grootelindt.nl.