• Machtiging/ Intrekking automatische incasso

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan V.V. Groote Lindt om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening met ingang van heden automatisch de te incasseren contributie, administratiekosten gele/rode kaarten en/of de bijdrage Opkikker kledingplan.

 • Machtiging Automatische Incasso gele/rode kaarten

  Administratiekosten van ontvangen gele en rode kaarten van de KNVB worden altijd automatisch geïncasseerd. De spelers/ speelsters zullen van te voren schriftelijk worden ingelicht over de te incasseren administratiekosten van de gele en rode kaarten van de KNVB.

  Machtiging Automatische Incasso Bijdrage Opkikker Kledingplan

  De jaarlijkse bijdrage voor het Opkikker Kledingplan bedraagt € 20,00. Het Opkikker Kledingplan geldt alleen voor jeugdleden. Hier vindt u alle informatie en aanvullende voorwaarden.

  Terug storting automatische incasso

  Binnen 60 dagen na de automatische incasso kunt u het bedrag terug laten storten, indien u niet akkoord bent met de automatische afschrijving.

 • Ik verklaar mij akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld