• Luisterend oor

  De vertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Zal niet op onderzoek uitgaan, maar biedt emotionele en praktische hulp. Ze kan advies bieden richting een mogelijke oplossing en ondersteuning hierbij geven. Alles in overleg met jou. Ook kan je bij een vertrouwenspersoon terecht voor vragen over het beleid en bij twijfel over omgangsvormen.

  De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden, maar ondersteunt je. Eventueel te nemen maatregelen worden, in samenspraak met het slachtoffer en de vertrouwenspersoon, genomen door de voorzitter van de vereniging.

  De vertrouwenspersoon staat voor vertrouwelijkheid en geheimhouding en alleen in overleg met jou kan er gekozen worden voor een gesprek met de voorzitter. In alle openheid of in de anonimiteit.

  De voorzitter is ook de enige persoon waarmee dit besproken wordt.

  Belangrijk:

  1. Is er sprake van strafbare feiten c.q. handelingen, dan is de vertrouwenspersoon verplicht deze te melden bij de voorzitter van de vereniging. Deze zal, in samenspraak met jou, de zaak beoordelen en de eventueel te ondernemen actie met jou bespreken.
  2. Klachten over seksueel misbruik (aanranding en verkrachting) worden uitsluitend via de vertrouwenspersoon naar de daarvoor bestemde officiƫle instanties en de klachtencommissies van de KNVB of NOC*NSF.

  Voor meer informatie over de richtlijnen van het NOC*NSF, willen wij u verwijzen naar www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag, of www.nocnsf.nl/vog.