• Speel(st)ers, coaches, grensrechters, trainers en teammanagers: nagenoeg iedereen vertegenwoordigt Groote Lindt in de unieke kledinglijn. Iedereen krijgt de kleding in bruikleen uitgereikt. Wanneer onze wegen zich om welke manier dan ook scheiden, dan zien wij graag onze kleding netjes retour.

  Voor het inleveren van kleding dient u ALTIJD een afspraak te maken via kleding@grootelindt.nl. Het is niet mogelijk om kleding via een trainer, achter de bar of via een ander lid retour te laten komen. In geval van twijfel hanteren wij de omgekeerde bewijslast: wij hebben niets geregistreerd, dus wij verzoeken u om aan te tonen dat de kleding retour is gegeven.

  Wanneer wij geen kleding van u retour hebben ontvangen, dan zullen wij u belasten voor het bedrag waarop wij uw kledingstuk(ken) dienen aan te schaffen. Nagenoeg alle prijzen van al onze kleding kunt u terugvinden in de Quick webshop.

  De Quick Shop is minimaal bemand op de volgende dagen en tijdstippen:

  • eerste woensdag van de maand van 18u00 tot 19u00
  • eerste donderdag van de maand van 19u00 tot 20u00

  Dit in het geval u niet in de gelegenheid bent om een afspraak te maken via kleding@grootelindt.nl.