• Speel(st)eren, coaches, grensrechters en trainers,  nagenoeg iedereen vertegenwoordigt Groote Lindt in de unieke kledinglijn.

  Iedereen krijgt de kleding in bruikleen uitgereikt. Wanneer onze wegen zich om welke reden manier dan ook scheiden, dan zien wij graag onze kleding netjes retour. Voor het inleveren van kleding kan je afspraak maken bij de leden van het kledingteam of via kleding@grootelindt.nl.

  Het is niet mogelijk om kleding via een trainer, achter de bar of via een ander lid retour te laten komen.

  In geval van twijfel hanteren wij de omgekeerde bewijslast: wij hebben niets geregistreerd, dus wij verzoeken u om aan te tonen dat de kleding retour is gegeven.

  Wanneer wij geen kleding van u retour hebben ontvangen, dan zullen wij u belasten voor het bedrag waarop wij uw kledingstuk(ken) dienen aan te schaffen.

  Het kledingteam is minimaal aanwezig op de volgende dagen en tijdstippen:

  ○ eerste woensdag van de maand van 18.30 tot 21.00 uur

  ○ eerste donderdag van de maand van 18.00 tot 19.30 uur