• Haarmode Verheul Speler van de Maand Januari en Februari 2018

  • Sinds dit seizoen wijst een anonieme jury aan het einde van iedere maand een selectie speler van vv Groote Lindt aan, die de titel "Haarmode Verheul Speler van de Maand" heeft verdiend. De sponsor Haarmode Verheul stelt hier bovendien een mooie prijs voor beschikbaar.

    Op zaterdag 24 februari heeft er op het complex van Groote Lindt tijdens de wedstrijd van één van de selectieteams een tragisch ongeval plaatsgevonden. Door snel, doortastend en cordaat handelen van Miranda Klootwijk en Jacqueline de Winter is eea goed afgelopen.

    Dit is de reden, dat er vanuit de selectie is gevraagd om deze twee toppers aan te wijzen als Speler van de Maand Januari en Februari. Een mooi gebaar van de spelers , dat uiteraard is gehonoreerd. De bijbehorende prijzen zijn op donderdag 1 maart ten overstaan van de selectie aan Jaqueline en Miranda overhandigd.