• Groot onderhoud aan de velden is gestart

  • Nu de zomerstop is ingezet, kunnen wij weer onderhoud aan ons complex laten plaatsvinden. Helaas wordt dit verhinderd doordat mensen op eigen gelegenheid gebruik maken van de velden en er zelfs doelen op plaatsen.

    Hierbij het vriendelijke, maar dringende verzoek de velden niet te gebruiken. 
    En om van de verplaatsbare doelen af te blijven.
     
    Onze toezichtcamera’s en die van de aannemer staan inmiddels aan. Jammer genoeg is dit nodig, zodat wij schade aan de velden en eventuele vertraging in het onderhoud kunnen verhalen op personen die ondanks dit verzoek toch de velden betreden.