• Tip! Bent u op zoek naar meer informatie over hoe de velden bij Groote Lindt worden gekeurd? Neem dan ook eens een kijkje op de "velden keuren" pagina. Klik hier of ga in het menu "Voetbal" naar de juiste pagina.

 • Beste heer/mevrouw,

  Het komt wel eens voor dat u twijfelt of u een speelveld moet afgelasten. In dit soort gevallen is het verstandig om contact op te nemen met uw sectorconsul. Hij kan u van advies voorzien en eventueel samen met u de situatie ter plekke beoordelen.

  Verder willen wij u erop wijzen dat u op de wedstrijddag de speelvelden moet keuren. Alleen bij extreme weersomstandigheden kan een dag eerder worden afgelast. Bent u van plan om eerder dan op de wedstrijddag het speelveld af te keuren dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw sectorconsul.

  Zoals bij u bekend, is het tijdstip van keuren afhankelijk van het tijdstip waarop de eerste wedstrijd is vastgesteld en het tijdstip waarop het bezoekende elftal en/of de scheidsrechter vertrekt. In de praktijk betekent dit dat de eerste keuring tussen 07.00 en 08.30 uur plaatsvindt. Afhankelijk van de toestand van de terreinen en de aard van de beslissing, kunnen na een eerste keuring tijdstippen voor herkeuring(en) worden vastgesteld.

  Herkeuringen kunnen in beginsel tot één uur voor aanvang van een wedstrijd, of zoveel eerder als door het tijdstip van vertrek van bezoekende vereniging of scheidsrechter wordt bepaald, plaatsvinden. Indien een consul van mening is dat het terrein alsnog moet worden afgekeurd, terwijl de bezoekende vereniging kan worden gewaarschuwd maar de scheidsrechter niet meer, dan dient hiertoe te worden besloten. In dat geval maakt alleen de scheidsrechter een vergeefse reis. Kan de bezoekende vereniging niet meer worden gewaarschuwd, dan dient de keuring aan de scheidsrechter te worden overgelaten. Deze regel is ook van toepassing als geen scheidsrechter is aangewezen.

  Wij verzoeken u rekening te houden dat u de mogelijkheid heeft tot herkeuring.

  DOORGEVEN AFGELASTINGEN
  Als een speelveld is afgelast dan is de consul verplicht om de bezoekende vereniging, (ass) scheidsrechter in kennis te stellen. Vaak wordt dit gedelegeerd aan het wedstrijdsecretariaat van de thuisspelende vereniging.

  Op het moment dat de wedstrijd is afgelast wordt de consul/thuisspelende vereniging verzocht om de afgelasting direct door te geven via het MDWF. Als de afgelasting direct wordt doorgegeven via het MDWF dan kan de uitspelende vereniging en de wedstrijdofficial hier kennis van nemen via het MDWF en Official Portal. Ook wordt de afgelasting vermeld op voetbal.nl.

  In de bijlage treft u de naam van uw sectorconsul aan waar uw vereniging toe behoort.

  Met vriendelijke groeten
  KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

  Emile Agterberg
  Competitieleider Veldvoetbal