• VV Groote Lindt hanteert diverse lidmaatschappen. De lidmaatschappen zijn onderverdeeld in categorieën en daaraan is een contributiebedrag gekoppeld. Onderstaand het overzicht (per 01.07.2018). Ieder jeugdlid is tevens € 20,- per seizoen verschuldigd als bijdrage aan het kledingplan van v.v. Groote Lindt. Als tegenprestatie krijgt ieder jeugdlid hiervoor een tenue, tas en presentatiepak ter beschikking gesteld

  Voor het onderstaande overzicht zijn tevens de volgende aandachtspunten van toepassing:

  • Voor nieuwe leden wordt een bedrag van € 10,00 aan inschrijvingskosten berekend. Deze kosten worden bij de eerste contributiebetaling geïncasseerd.
  • Een lidmaatschap is altijd een volledige maand, een volledig kwartaal, een volledig half jaar of een volledig jaar;
  • Een lidmaatschap geldt altijd voor een heel seizoen;
  • Afmelden kan gedurende het seizoen, echter de contributie moet voor het hele seizoen worden voldaan;
  • Alle in het bezit zijnde kleding moet in geval van afmelding worden ingeleverd;
  • In het geval van niet betalen of door aanhoudende storneringen zal een speelverbod worden opgelegd. Tevens zal een incasso bureau worden ingeschakeld;
  • Alle leden die de contributie laten innen via Automatische incasso ontvangen een korting op het lidmaatschap;
  • De contributienota wordt aan het begin van het nieuwe seizoen verzonden;
  • Is de contributie niet voor de uiterste betaaldatum voldaan, dan wordt de spelactiviteit ingetrokken en kan er zowel niet worden gevoetbald als worden getraind. Direct nadat de betaling is ontvangen wordt de spelactiviteit vrijgegeven.
  • Facturing, maning en verwijderen van spelactiviteit is afhankelijk van de gekozen manier van betaling en volgt de stappen in het onderstaande voorbeeld.

  Voorbeeld

  • 01-7-2021 Factuurdatum
  • 15-7-2021 Aanmaning 1 (15 dagen vanaf factuurdatum)
  • 30-7-2021 Aanmaning 2 (30 dagen vanaf factuurdatum)
  • 15-8-2021 Verwijderen spelactiviteit (45 dagen vanaf factuurdatum)
 • IncassoJaJaJaNee
  Categorieper kwartaalper halfjaarper jaarper jaar
  Senioren54.00104.00204.00214.00
  Junioren40.5075.50146.75153.00
  Pupillen33.2564.50123.25129.75
  Rustende leden21.0042.5083.7586.50
  65+16.0031.5033.75
 • Binnen een gezin dienen de eerste drie leden normaal contributie te voldoen. Vanaf het vierde gezinslid is geen contributie verschuldigd. Deze regel is niet van toepassing op de bijdrage van het kledingplan.

  Zoals u kunt zien in de bovenstaande tabel kan de contributie op verschillende manieren worden voldaan. Wilt u gebruik maken van de automatische incasso levert dit een korting op, uw contributiebedrag op. U kunt zelf aangeven of het bedrag per jaar, halfjaar of per kwartaal afgeschreven moet worden. U kunt dit formulier invullen wanneer u over wenst te gaan naar automatische incasso. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan ontvangt u per jaar een contributienota.

  Alle leden zijn ondergebracht in de ledenadministratie. Wanneer er vragen zijn over het lidmaatschap, de contributie e.d. kunt u die vraag per mail stellen via het volgende e-mailadres contributie@grootelindt.nl.