• Algemene Leden Vergadering maandag 19 november 20u00

  • Gisteravond is via e-mail naar alle (ouders en verzorgers van) leden de uitnodiging verzonden voor de Algemene Leden Vergadering. De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op maandag 19 november om 20u00.

    Vanaf 19u30 uur liggen de stukken die met bovengenoemde zaken te maken hebben ter inzage in de kantine. Voor de Algemene Leden Vergadering zijn stemgerechtigde leden uitgenodigd. Overige leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn als “toehoorder” welkom.