• Afmeldformulier

    Het afmelden is een geheel digitaal proces. Hou er rekening mee, dat een lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wanneer je na deze datum afmeldt dan ben je een volledig jaar contributie verschuldigd.

    Aan jeugd - en selectie leden wordt kleding beschikbaar gesteld. Het laatste stapje in het digitale proces (deblokkeren) is het tijdig inleveren van deze kleding. Hierbij gaan we er natuurlijk vanuit, dat je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan. Maak voor het inleveren van de kleding een afspraak via kleding@grootelindt.nl of kijk hier voor meer informatie.

  • Afmelding versturen