• VV Groote Lindt hanteert diverse lidmaatschappen. De lidmaatschappen zijn onderverdeeld in categorieën en daaraan is een contributiebedrag gekoppeld. Onderstaand het overzicht (per 01.07.2017). Ieder jeugdlid is tevens € 20,- per seizoen verschuldigd als bijdrage aan het kledingplan van v.v. Groote Lindt. Als tegenprestatie krijgt ieder jeugdlid hiervoor een tenue, tas en presentatiepak ter beschikking gesteld.

  Voor het onderstaande overzicht zijn tevens de volgende aandachtspunten van toepassing:

  • Een lidmaatschap is altijd een volledige maand;
  • Een lidmaatschap is altijd een volledig kwartaal;
  • Een lidmaatschap geldt altijd voor een heel seizoen;
  • Afmelden kan gedurende het seizoen, echter de contributie moet voor het hele seizoen worden voldaan, en alle in bezit zijnde kleding is ingeleverd.
  • In het geval van niet betalen of door aanhoudende storneringen zal een speelverbod worden opgelegd. Tevens zal een incasso bureau worden ingeschakeld.
  • Alle leden die de contributie laten innen via Automatische incasso ontvangen een korting op het lidmaatschap.
 • IncassoJaJaJaNee
  Categorieper kwartaalper halfjaarper jaarper jaar
  Senioren50.0098.00192.00202.00
  Junioren36.5070.00136.00142.00
  Pupillen32.5063.00120.75127.00
  Rustende leden20.5041.5082.0084.75
  65+15.5030.7533
 • Binnen een gezin dienen de eerste drie leden normaal contributie te voldoen. Vanaf het vierde gezinslid is geen contributie verschuldigd. Deze regel is niet van toepassing op de bijdrage van het kledingplan.

  Zoals u kunt zien in de bovenstaande tabel kan de contributie op verschillende manieren worden voldaan. Wilt u gebruik maken van de automatische incasso levert dit een korting op, uw contributiebedrag op. U kunt zelf aangeven of het bedrag per jaar, halfjaar of per kwartaal afgeschreven moet worden. U kunt dit formulier invullen wanneer u over wenst te gaan naar automatische incasso. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan ontvangt u per jaar een contributienota.

  Alle leden zijn ondergebracht in de ledenadministratie. Wanneer er vragen zijn over het lidmaatschap, de contributie e.d. kunt u die vraag per mail stellen via het volgende e-mailadres contributie@grootelindt.nl
   

  SMS-Kinderfonds: Regeling voor de tegemoetkoming in de kosten voor de contributie
  Het SMS-kinderfonds is bedoeld voor kinderen van 0-17 jaar, woonachtig in de Drechtsteden, van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum/wettelijk minimumloon. Ook wordt er rekening gehouden met het vermogen van de ouders. Klik hier voor meer informatie.